Ämne NO/teknik

Faktatexter om djur

Faktatexter om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Vincent Sepic

Djur

Läs kort fakta om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Hanna Björklund

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Hanna Björklund

Fakta om vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Vincent Sepic

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Alice Kingstedt

Fakta om djur

En faktabok om huggormen, fladdermusen och hästen.

Samuel Törnros

Fakta om vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Samuel Törnros

Fakta om vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Ahmed Salam Mohammed

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Max Wahlqvist

Vatten

Faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp

Almaz Eklöv

Vattnets kretslopp – Is, vatten, vattenånga

Faktabok om vattnets tre faser och vattnets kretslopp

Hugo Södergren

Vatten

En faktatbok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Harald Dahllöf
© Vistaskolan 2021